Stát odložil termín pro přiznání, chystá další úlevy?

Ministerstvo financí vyšlo vstříc daňovým poplatníkům a prodloužilo lhůtu pro podání daňových přiznání o 3 měsíce. Další úlevy plánuje, to se ovšem netýká poslední vlny EET, ta se odkládat nemá.

V souvislosti s krizovou situací byly učiněny kroky, které by měly eliminovat možné nepříznivé dopady na daňové subjekty. „Z našich poznatků vyplývá, že jedním z možných důsledků nynější situace mohou být neúmyslná a nezaviněná pochybení v oblasti daní. Může jít o situace, kdy se poplatníkům nebude dařit řádně a včas splnit své daňové povinnosti ani případně v daných termínech požádat o jejich odklad (je-li toto ze zákona vůbec možné). Důvodem může být například povinná karanténa, případně hospitalizace, ať již u poplatníka, osoby oprávněné za něj jednat, jeho zástupců či klíčových zaměstnanců,“ uvedla KDP ČR v dopise ministerstvu.

Daňové úlevy , které schválí ministerstvo

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce nejdéle o 3 měsíce později bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence prokazatelně znemožnila plnění daňové povinnosti.
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
  • Plošné 75 procentní prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč.

EET se neplánuje odložit

Start posledních dvou vln EET je naplánován na 1, května. I přestože by na změnu termínu stačila jednoduchá novela, která by se stihla schválit, podle ministerstva to není možné.

Možnost odložení hypotečních splátek

Dalším úlevou je možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebytelských úvěrů. O možnosti odložení rozhodují samotné banky. Česká spořitelna a ČSOB potvrdili svým klientům možnost odložení. Naopak Moneta Money Bank o tom zatím neuvažuje.
Úvěry pro malé a střední firmy

Vláda také schválila úvěr COVID, který podniky podpoří formou zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tisíc až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *