Změna zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 začíná platit nový zákon (č. 37/2021 Sb.) o evidenci skutečných majitelů. S ním přichází důležité změny.

Protože zákon o evidenci skutečných majitelů nikdy neukládal žádné sankce, bylo pro podnikatele snažší, neregistrovat o svých osobách více údajů, než bylo pro jejich podnikání potřeba. Posléze to mohlo vést ke komplikacím např. při žádostech o úvěr, dotace či kompenzace od státu. To se s novým zákonem změní.

Od 1.6.2021 začínají platit sankční mechanismy za nesplnění evidenční povinnosti. Při absenci jakéhokoliv údaje v evidenci může dostat firma pokutu až 500 000,- Kč (§ 55 ZESM). Pokutu může dostat i osoba, která nesrovnalost způsobila např. skutečný majitel.

Jsou zde, ale další změny:

  • Pokud nebude mít obchodní korporace řádně zapsaného skutečného majitele, nebude mu možné ani vyplatit zisk (pokud dojde k vyplacení přes zákaz dojde k porušení péče řádného hospodáře statutárním orgánem a možnému vymáhání bezdůvodného obohacení).
  • Nezapsaný skutečný majitel podle nového zákona nesmí uplatňovat svá hlasovací práva (v případě přijetí usnesení hlasy skutečného majitele i přes zákaz hrozí zneplatnění usnesení).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *