Jak ovlivnila pandemie živnostníky a podnikatele?

Pandemie koronaviru ovlivnila zhruba 65% živnostníků a podnikatelů. Na pandemii reagovali buď změnou orientace svého podnikání nebo museli své podnikání dokonce ukončit. Podle výpočtů se ukončení podnikání týká zhruba každého 8 podnikatele. Každý druhý podnikatel neočekával žádný zisk. Kromě těchto případů došlo bohužel i na propouštění zaměstnanců.

Podle průzkumu NMS Research pro Raiffeisenbank ovlivnila pandemie koronaviru dvě třetiny podnikatelů a živnostníků. Pozitivní dopady pandemie potvrzuje jen 6 ze 100 oslovených podnikatelů. Pouze 27% oslovených podnikalo se ziskem.

Během koronavirové pandemie mohli podnikatelé využívat možnosti bonusů a dotací. Na dotace a bonusy dostalo nárok 45% podnikatelů, ale jen polovina se v těchto příležitostech dokázala orientovat.

Změna zákona o evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 začíná platit nový zákon (č. 37/2021 Sb.) o evidenci skutečných majitelů. S ním přichází důležité změny.

Protože zákon o evidenci skutečných majitelů nikdy neukládal žádné sankce, bylo pro podnikatele snažší, neregistrovat o svých osobách více údajů, než bylo pro jejich podnikání potřeba. Posléze to mohlo vést ke komplikacím např. při žádostech o úvěr, dotace či kompenzace od státu. To se s novým zákonem změní.

Od 1.6.2021 začínají platit sankční mechanismy za nesplnění evidenční povinnosti. Při absenci jakéhokoliv údaje v evidenci může dostat firma pokutu až 500 000,- Kč (§ 55 ZESM). Pokutu může dostat i osoba, která nesrovnalost způsobila např. skutečný majitel.

Jsou zde, ale další změny:

 • Pokud nebude mít obchodní korporace řádně zapsaného skutečného majitele, nebude mu možné ani vyplatit zisk (pokud dojde k vyplacení přes zákaz dojde k porušení péče řádného hospodáře statutárním orgánem a možnému vymáhání bezdůvodného obohacení).
 • Nezapsaný skutečný majitel podle nového zákona nesmí uplatňovat svá hlasovací práva (v případě přijetí usnesení hlasy skutečného majitele i přes zákaz hrozí zneplatnění usnesení).


Nemáte terminál? Zažádejte si o něj na rok zdarma do konce března

Díky projektu „Česko platí kartou“ získávají menší podnikatelé terminál na rok zdarma. Požádat si o něj můžete do konce března přes webové stránky www.ceskoplatikartou.cz. Projekt je pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, karetních asociací a poskytovatelů terminálů. Na výběr jsou tito poskytovatelé: Solitea Pay, FiskalPro, KB SmartPay a ČSOB.

Momentálně zažádalo o terminál 4500 podnikatelů, celkem je k dispozici 10 tisíc terminálů. Nejvíce terminálů zdarma využívají v gastronomii. Dále je využívají například kosmetické salóny, fitness centra, autoservisy nebo opravny. Po roce používání zdarma mohou podnikatelé terminál bezplatně a bez sankcí vrátit, pokud jim nevyhovuje. Jsou tu, ale jisté podmínky, které musí podnikatelé splnit, aby dostali terminál.

podmínky pro získání terminálu:

Zaprvé nesmí jít o podnikatele, který v posledním roce akceptoval platbu kartou. Solitea Pay a FiskalPro nabízí terminály pouze pro OSVČ, KB SmartPay a ČSOB je poskytuje i malým firmám, které mají do 10 zaměstnanců. Aby byly poplatky za terminál odpuštěny, nesmí měsíční obrat přesáhnout 50 tisíc. Pokud by se tak stalo, jsou účtovány standardní transakční poplatky. Podnikatel musí uzavřít smlouvu na 3 roky, ale po prvním roce může od smlouvy bezplatně odstoupit.

Kompenzační bonus za 6. bonusové období je tu, nezapomeňte podat žádost

Za šesté bonusové období, které probíhalo od 24.1. do 15.2.2021, mohou žádat OSVČ o kompenzační bonus. Finanční správa upozorňuje podnikatele, že pro podání žádosti mohou využít novou verzi webové aplikace.

Jak podat žádost?

Žádost o kompenzační bonus lze podávat v rámci aktualizovanou verzi webové aplikace. Ale také emailem (nutno ručně podepsat), datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně v podatelnách FÚ a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích. Žádost můžou kromě OSVČ podávat i společníci společnosti s ručením omezeným a osoby pracující na základě dohody.

K žádosti je nutné podat čestné prohlášení o tom, že dotyčný splňuje podmínky pro přiznání bonusu. Dále číslo účtu a identifikační údaje. Pokud pracujete na dohodu, musíte navíc přiložit kopii příslušné dohody a mzdových listů. Žádosti za 6. bonusové období můžou OSVČ a další podávat nejpozději do 16.4.2021.

Odkaz na žádost:

Žádost o kompenzační bonus za 6. bonusové období 

Dejte si pozor, ať nezmeškáte žádost! Velký přehled podpor pro podnikatele

Díky koronaviru a vydaným opatřením došlo k omezení činnosti podnikatelů a tím i jejich příjmů. Ztráty jsou částečně kompenzovány dotačními programy. Termín podání žádosti na některé z nich se blíží. Nezmeškejte to!

 • kompenzační bonus pro OSVČ, společníky firem a dohodáře: 500 korun denně se vyplácí od 5. října do konce nouzového stavu. Narozdíl od jarní verze se vyplácí jen těm, jejichž činnost byla bezprostředně zakázána či omezena protiepidemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Nárok na bonus mají i dodavatelé těchto podnikatelů. Pozor bonus nelze kombinovat s dalšími podporami! Za první období se podávají žádosti do 5. ledna 2021, za druhé období do 22.ledna.
 • ošetřovné pro OSVČ: Stejně jako při první vlně mohou OSVČ čerpat ošetřovné na děti. Tentokrát je částka nižší (400 Kč denně) a vyplácí se pouze na děti do 10 let. Žádosti lze podávat do středy 9. prosince.
 • Covid- Nájemné: Pro podnikatele, kteří museli kvůli opatřením uzavřít nebo omezit provoz. Na rozdíl od jarní verze není třeba účastnění pronajímatele. Dotace činí 50 % nájemného a vyplácí se za měsíce červenec, srpen a září 2020. O dotaci lze žádat do 21. ledna 2021.
 • Covid III: Týká se podniků až do 500 zaměstnanců. Na záruky je vyčleněno 150 miliard korun. Jde o portfoliové ručení, které se vztahuje na provozní úvěry a investiční úvěry do 50 milionů korun. Úvěry budou poskytovat banky a spořitelní družstva minimálně do poloviny roku 2021.
 • Kompenzační bonus pro dohodáře: Dohodáři mohou podat žádost pro bonus za jaro až do konce listopadu. Výše bonusu činí 500 korun denně.
 • Covid- podpora cestovního ruchu: O dotace mohou požádat cestovní kanceláře (výše dotace se pohybuje až 2,5 % z plánovaných tržeb na rok 2020), cestovní agentury (500 korun za zrušený zájezd, který byl zakoupen v období od 20. 2. 2020 do 10. 10. 2020) a také průvodci (až 50 000 Kč). Lhůta pro podání žádosti je do 11. ledna.
 • Covid- sport: Bonus na podporu profesionálních a poloprofesionálních soutěží a také na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce. Datum podání žádosti se liší dle konkrétní výzvy.

Byla vážně krize? V letošním červnu přibylo nejvíc podnikatelů za 8 let

V červnu začalo podnikat 4 884 lidí a 1 652 lidí své podnikání skončilo. Letošní červen se tak vyznačuje nejvyšším počtem nových podnikatelů od ledna 2012. Přibylo celkem 3 232 podnikatelů. Důvodem je velmi nízký počet ukončených živností. Počet ukončených živností byl v červnu druhý nejnižší od začátku roku 2010. Tyto informace vyplývají z analýzy společnosti CRIF.

„Zatímco počet nových podnikatelů byl v červnu dokonce o něco vyšší než v červnu minulého roku, počet ukončených živností byl přibližně třetinový. To dokládá i fakt, že za poslední tři měsíce skončilo s podnikáním stejně lidí jako letos v lednu. Tak výrazný pokles počtu ukončených živností je z větší části způsoben vládními opatřeními na podporu podnikatelů. Někteří lidé, kteří by za normálních okolností své podnikání ukončili nebo přerušili, mohli využít nabídku plošné podpory a své rozhodnutí přehodnotit nebo na čas odložit,“potvrzuje analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

V lednu a únoru se pohyboval počet měsíčně ukončených živností kolem 4 tisíc. V březnu šlo především kvůli omezení volného pohybu osob a uzavření úřadů o 3 tisíce podnikatelů. Od dubna, kdy se ujasnila struktura vládních opatření pro pomoc podnikatelů, se měsíční počet ukončených živností pohybuje výrazně pod 2 tisíci. Celkově za první pololetí tohoto roku ukončilo podnikání o 30 % méně podnikatelů něž předcházející rok.

I když vypadají statistiky o počtu nových a ukončených živností za první pololetí tohoto roku příznivě, celkový obrázek o dopadech jarních opatření na podnikání v České republice si budeme moc udělat až na konci tohoto roku.

ČSU varuje! Pozor na falešné výzvy k uhrazení poplatku

warning sign Vector

Český statistický úřad varuje veřejnost před podvodnými výzvami k zaplacení údajné registrace firmy v Registru ekonomických subjektů. Tuto podvodnou výzvu můžete dostat i přes datovou schránku. Tyto výzvy nemají s ČSU nic společného a zaslaná výzva nemá ani oficiální znaky dopisu Českého statistického úřadu.

ČSÚ spravuje Registr ekonomických subjektů podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a zápis do něj není nikterak zpoplatněn. Aktualizace údajů v registru probíhá na základě administrativních zdrojů. Veškerou komunikaci ČSÚ se subjekty lze ověřit na webových stránkách v aplikaci „Výkazy podle IČO“ (v záložce „Výkazy, sběr dat“). Rovněž v případě, kdy ČSÚ provádí jakékoliv statistické zjišťování, je o něm subjekt vždy předem informován.

„Prosíme uživatele, aby na tyto podvodné e-maily či zprávy v datových schránkách nereagovali. V případě pochybností prosím kontaktujte informační servis Českého statistického úřadu, ať již telefonicky či e-mailem,“ upozorňuje mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Více informací o Registru ekonomických subjektů najdete tady:
https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu

5 základů, díky kterým přežije vaše podnikání i krizi

Koronavirus opravdu zamával s podnikateli. Velká většina podnikatelů byla nucena ukončit své podnikání a nebo mají negativní následky doteď. Tady je seznam 5 základů, na kterých lze zapracovat na své podnikatelské síle. Řadí se mezi ně nejen finanční rezerva, ale i otázka kam růst dále.

Well-being aneb máte rádi to, co děláte každý den?

Tom Rath a Jim Harter autoři publikace Wellbeing: The Five Essentials Elements se ptají „Máte rádi to, co děláte každý den?“ Jejich otázka se vztahuje k prvnímu elementu well-being, kterým je podle nich kariéra. Pokládají i jiné otázky například „Máte ve svém životě silné vztahy a lásku? Jste hrdí na svou komunitu?“ I takové otázky mohou být součástí pokoronavirové inventury, protože právě pocit pohody v mnoha případech utrpěl. A zároveň se mohou stát užitečnou navigací, kudy se posunout k pozici, v níž budou podnikatelé výhledově celkově spokojenější, odolnější a silnější.

Jaké má vaše podnikání základy?

Nouzový stav vrátil hodně podnikatelů k podstatě práce a k samotným základům jejich podnikání.
S prací na dálku se v některých firmách ukázalo, jak je možné práci radikálně jinak uspořádat. S nutností šetřit se také ukázalo, co je pro podnikání skutečně podstatné a co jsou zbytnosti, které si lze dovolit jen v nejlepších časech.

Přístup orientovaný jednoduchost prosazují podnikatelé Jason Fried a David Heinemeier Hansson. Jsou proti dlouhodobým plánům, které můžou být pouhými odhady, ve prospěch nutnosti dělat to, co má smysl teď. Doporučují se soustředit na to, co funguje a nezapomínat na jádro podnikání, na kterém firma stojí. „Příjmy ke mně, výdaje ven. Vytvoříš z toho zisk, nebo jdeš pryč.“

Finanční rezerva

Finanční rezerva se stala za poslední dva měsíce jedním z nejobávanějších problémů. Ukázalo se, že hodně podnikatelů nemá žádnou finanční rezervu. Řada lidí své příjmy a výdaje počítá z měsíce na měsíc. Bez kontinuálního přísunu zakázek a prodeje pak nemají kam sáhnout a brzy nepokryjí ani fixní náklady. Proto je potřeba začít počítat s finanční rezervou. V těžkých časech je podnikání s finanční rezervou zkrátka silnější.

Na velikosti záleží
Jediným možným cílem není jen neustálé zvětšování firmy a expanze byznysu. Někdy je lepším řešením zůstat malí, ale reaktivní a flexibilní a soustředit se na udržitelnost, která není spojená s rozšiřováním teritoria, ale spíše s péčí o přidanou hodnotu, o vlastní lidi, o zákazníky, o produkt atd.

Na komunikaci také záleží
Komunikace se zákazníky a s vlastními lidmi je v krizových časech klíčová. Pokud zjišťujeme co firmám pomohlo nouzovým stavem projít, nezřídka zmiňují komunitu, kterou kolem sebe mají. Zaměstnankyně a zaměstnance, kteří dělají v těžkých časech pro firmu to nejlepší, co mohou. Na druhé straně také zákazníky, kteří si jejich značku oblíbili a nenechali ji padnout. Vyjadřovali jim podporu a pokud to bylo možné, tak i nakupovali online.

Kompenzační bonus pro OSVČ: Už jste podali žádost?

Ministerstvo financí a Finanční správa spustili program podpory pro živnostníky ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Na částku ve výši 25 000 Kč (500 Kč/den) budou mít nárok živnostníci, kteří podají žádost a splní několik zásadních požadavků. Kumulace s ošetřovným je možná! Žádost lze podat do 30.6.2020.

Žádost OSVČ podává mailem, poštou, datovou schránkou, aplikací Elektronická podání pro finanční správu nebo fyzicky na podatelnách a ve sběrných boxech na FÚ.

Kdo může žádat:

 • osoba samostatně výdělečně činná
 • na hlavní i vedlejší činnost, za podmínky, že OSVČ na vedlejší činnost není zároveň zaměstnancem
 • OSVČ aktivní ke 12.3.2020
 • OSVČ nemohla vykonávat svou činnost jako běžně a to v důsledku ohrožení zdraví koronavirem nebo krizových opatřeních vlády (např. uzavření provozovny, omezení provozu, OSVČ/zaměstnanci v karanténě, péče o dítě), omezení poptávky či omezení nebo ukončení dodávek potřebných pro výkon činnosti
 • splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením

Kde najdete žádost:

Pozastavení EET pro všechny podnikatele

Do konce nouzového stavu a po dobu následujících 3 měsíců poslanecká sněmovna i senát schválila zastavení EET. A to i u podnikatelů, kteří už se svou evidencí začali. Po této době se EET dotkne i podnikatelů, kteří doposud neevidovali své tržby. To platí pro lékaře, účetní nebo také řemeslníky. Žádný poplatník nemusí evidovat své tržby a nebude to nijak kontrolováno.

Důvodem odkladu poslední vlny a přerušení EET je to, že podnikatelé spadající pod EET v nastalé situaci nemají dostatečnou podporu, ať již technickou, finanční nebo administrativní. Dalším důvodem je také zabránění fyzického kontaktu na úřadech a v podnicích.

Pro podnikatele, kteří budou muset nově evidovat své tržby, je připravena kompenzace ve formě slevy na dani z příjmu fyzických osob, a to ve výši 5 000 korun.