Byla vážně krize? V letošním červnu přibylo nejvíc podnikatelů za 8 let

V červnu začalo podnikat 4 884 lidí a 1 652 lidí své podnikání skončilo. Letošní červen se tak vyznačuje nejvyšším počtem nových podnikatelů od ledna 2012. Přibylo celkem 3 232 podnikatelů. Důvodem je velmi nízký počet ukončených živností. Počet ukončených živností byl v červnu druhý nejnižší od začátku roku 2010. Tyto informace vyplývají z analýzy společnosti CRIF.

„Zatímco počet nových podnikatelů byl v červnu dokonce o něco vyšší než v červnu minulého roku, počet ukončených živností byl přibližně třetinový. To dokládá i fakt, že za poslední tři měsíce skončilo s podnikáním stejně lidí jako letos v lednu. Tak výrazný pokles počtu ukončených živností je z větší části způsoben vládními opatřeními na podporu podnikatelů. Někteří lidé, kteří by za normálních okolností své podnikání ukončili nebo přerušili, mohli využít nabídku plošné podpory a své rozhodnutí přehodnotit nebo na čas odložit,“potvrzuje analytička společnosti CRIF Věra Kameníčková.

V lednu a únoru se pohyboval počet měsíčně ukončených živností kolem 4 tisíc. V březnu šlo především kvůli omezení volného pohybu osob a uzavření úřadů o 3 tisíce podnikatelů. Od dubna, kdy se ujasnila struktura vládních opatření pro pomoc podnikatelů, se měsíční počet ukončených živností pohybuje výrazně pod 2 tisíci. Celkově za první pololetí tohoto roku ukončilo podnikání o 30 % méně podnikatelů něž předcházející rok.

I když vypadají statistiky o počtu nových a ukončených živností za první pololetí tohoto roku příznivě, celkový obrázek o dopadech jarních opatření na podnikání v České republice si budeme moc udělat až na konci tohoto roku.

ČSU varuje! Pozor na falešné výzvy k uhrazení poplatku

warning sign Vector

Český statistický úřad varuje veřejnost před podvodnými výzvami k zaplacení údajné registrace firmy v Registru ekonomických subjektů. Tuto podvodnou výzvu můžete dostat i přes datovou schránku. Tyto výzvy nemají s ČSU nic společného a zaslaná výzva nemá ani oficiální znaky dopisu Českého statistického úřadu.

ČSÚ spravuje Registr ekonomických subjektů podle § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a zápis do něj není nikterak zpoplatněn. Aktualizace údajů v registru probíhá na základě administrativních zdrojů. Veškerou komunikaci ČSÚ se subjekty lze ověřit na webových stránkách v aplikaci „Výkazy podle IČO“ (v záložce „Výkazy, sběr dat“). Rovněž v případě, kdy ČSÚ provádí jakékoliv statistické zjišťování, je o něm subjekt vždy předem informován.

„Prosíme uživatele, aby na tyto podvodné e-maily či zprávy v datových schránkách nereagovali. V případě pochybností prosím kontaktujte informační servis Českého statistického úřadu, ať již telefonicky či e-mailem,“ upozorňuje mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Více informací o Registru ekonomických subjektů najdete tady:
https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu

5 základů, díky kterým přežije vaše podnikání i krizi

Koronavirus opravdu zamával s podnikateli. Velká většina podnikatelů byla nucena ukončit své podnikání a nebo mají negativní následky doteď. Tady je seznam 5 základů, na kterých lze zapracovat na své podnikatelské síle. Řadí se mezi ně nejen finanční rezerva, ale i otázka kam růst dále.

Well-being aneb máte rádi to, co děláte každý den?

Tom Rath a Jim Harter autoři publikace Wellbeing: The Five Essentials Elements se ptají „Máte rádi to, co děláte každý den?“ Jejich otázka se vztahuje k prvnímu elementu well-being, kterým je podle nich kariéra. Pokládají i jiné otázky například „Máte ve svém životě silné vztahy a lásku? Jste hrdí na svou komunitu?“ I takové otázky mohou být součástí pokoronavirové inventury, protože právě pocit pohody v mnoha případech utrpěl. A zároveň se mohou stát užitečnou navigací, kudy se posunout k pozici, v níž budou podnikatelé výhledově celkově spokojenější, odolnější a silnější.

Jaké má vaše podnikání základy?

Nouzový stav vrátil hodně podnikatelů k podstatě práce a k samotným základům jejich podnikání.
S prací na dálku se v některých firmách ukázalo, jak je možné práci radikálně jinak uspořádat. S nutností šetřit se také ukázalo, co je pro podnikání skutečně podstatné a co jsou zbytnosti, které si lze dovolit jen v nejlepších časech.

Přístup orientovaný jednoduchost prosazují podnikatelé Jason Fried a David Heinemeier Hansson. Jsou proti dlouhodobým plánům, které můžou být pouhými odhady, ve prospěch nutnosti dělat to, co má smysl teď. Doporučují se soustředit na to, co funguje a nezapomínat na jádro podnikání, na kterém firma stojí. „Příjmy ke mně, výdaje ven. Vytvoříš z toho zisk, nebo jdeš pryč.“

Finanční rezerva

Finanční rezerva se stala za poslední dva měsíce jedním z nejobávanějších problémů. Ukázalo se, že hodně podnikatelů nemá žádnou finanční rezervu. Řada lidí své příjmy a výdaje počítá z měsíce na měsíc. Bez kontinuálního přísunu zakázek a prodeje pak nemají kam sáhnout a brzy nepokryjí ani fixní náklady. Proto je potřeba začít počítat s finanční rezervou. V těžkých časech je podnikání s finanční rezervou zkrátka silnější.

Na velikosti záleží
Jediným možným cílem není jen neustálé zvětšování firmy a expanze byznysu. Někdy je lepším řešením zůstat malí, ale reaktivní a flexibilní a soustředit se na udržitelnost, která není spojená s rozšiřováním teritoria, ale spíše s péčí o přidanou hodnotu, o vlastní lidi, o zákazníky, o produkt atd.

Na komunikaci také záleží
Komunikace se zákazníky a s vlastními lidmi je v krizových časech klíčová. Pokud zjišťujeme co firmám pomohlo nouzovým stavem projít, nezřídka zmiňují komunitu, kterou kolem sebe mají. Zaměstnankyně a zaměstnance, kteří dělají v těžkých časech pro firmu to nejlepší, co mohou. Na druhé straně také zákazníky, kteří si jejich značku oblíbili a nenechali ji padnout. Vyjadřovali jim podporu a pokud to bylo možné, tak i nakupovali online.

Kompenzační bonus pro OSVČ: Už jste podali žádost?

Ministerstvo financí a Finanční správa spustili program podpory pro živnostníky ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Na částku ve výši 25 000 Kč (500 Kč/den) budou mít nárok živnostníci, kteří podají žádost a splní několik zásadních požadavků. Kumulace s ošetřovným je možná! Žádost lze podat do 30.6.2020.

Žádost OSVČ podává mailem, poštou, datovou schránkou, aplikací Elektronická podání pro finanční správu nebo fyzicky na podatelnách a ve sběrných boxech na FÚ.

Kdo může žádat:

  • osoba samostatně výdělečně činná
  • na hlavní i vedlejší činnost, za podmínky, že OSVČ na vedlejší činnost není zároveň zaměstnancem
  • OSVČ aktivní ke 12.3.2020
  • OSVČ nemohla vykonávat svou činnost jako běžně a to v důsledku ohrožení zdraví koronavirem nebo krizových opatřeních vlády (např. uzavření provozovny, omezení provozu, OSVČ/zaměstnanci v karanténě, péče o dítě), omezení poptávky či omezení nebo ukončení dodávek potřebných pro výkon činnosti
  • splnění podmínek doloží žadatel čestným prohlášením

Kde najdete žádost:

Pozastavení EET pro všechny podnikatele

Do konce nouzového stavu a po dobu následujících 3 měsíců poslanecká sněmovna i senát schválila zastavení EET. A to i u podnikatelů, kteří už se svou evidencí začali. Po této době se EET dotkne i podnikatelů, kteří doposud neevidovali své tržby. To platí pro lékaře, účetní nebo také řemeslníky. Žádný poplatník nemusí evidovat své tržby a nebude to nijak kontrolováno.

Důvodem odkladu poslední vlny a přerušení EET je to, že podnikatelé spadající pod EET v nastalé situaci nemají dostatečnou podporu, ať již technickou, finanční nebo administrativní. Dalším důvodem je také zabránění fyzického kontaktu na úřadech a v podnicích.

Pro podnikatele, kteří budou muset nově evidovat své tržby, je připravena kompenzace ve formě slevy na dani z příjmu fyzických osob, a to ve výši 5 000 korun.

Stát odložil termín pro přiznání, chystá další úlevy?

Ministerstvo financí vyšlo vstříc daňovým poplatníkům a prodloužilo lhůtu pro podání daňových přiznání o 3 měsíce. Další úlevy plánuje, to se ovšem netýká poslední vlny EET, ta se odkládat nemá.

V souvislosti s krizovou situací byly učiněny kroky, které by měly eliminovat možné nepříznivé dopady na daňové subjekty. „Z našich poznatků vyplývá, že jedním z možných důsledků nynější situace mohou být neúmyslná a nezaviněná pochybení v oblasti daní. Může jít o situace, kdy se poplatníkům nebude dařit řádně a včas splnit své daňové povinnosti ani případně v daných termínech požádat o jejich odklad (je-li toto ze zákona vůbec možné). Důvodem může být například povinná karanténa, případně hospitalizace, ať již u poplatníka, osoby oprávněné za něj jednat, jeho zástupců či klíčových zaměstnanců,“ uvedla KDP ČR v dopise ministerstvu.

Daňové úlevy , které schválí ministerstvo

  • Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Bude tedy všem fyzickým osobám umožněno podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce nejdéle o 3 měsíce později bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.
  • Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení a prokáže důvody související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence prokazatelně znemožnila plnění daňové povinnosti.
  • Plošné prominutí druhé pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč v roce 2020 bez nutnosti prokázat důvody související s koronavirem. Dnes je ze zákona automaticky promíjena první pokuta ve výši 1 000 Kč.
  • Plošné 75 procentní prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem. Poplatek se sníží ze 400 Kč na 100 Kč.

EET se neplánuje odložit

Start posledních dvou vln EET je naplánován na 1, května. I přestože by na změnu termínu stačila jednoduchá novela, která by se stihla schválit, podle ministerstva to není možné.

Možnost odložení hypotečních splátek

Dalším úlevou je možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebytelských úvěrů. O možnosti odložení rozhodují samotné banky. Česká spořitelna a ČSOB potvrdili svým klientům možnost odložení. Naopak Moneta Money Bank o tom zatím neuvažuje.
Úvěry pro malé a střední firmy

Vláda také schválila úvěr COVID, který podniky podpoří formou zvýhodněných úvěrů ve výši 500 tisíc až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou. Žádosti lze podávat na pobočky ČMZRB od 1. dubna 2020.

5 chyb, které dělají OSVČ v přehledech pro ČSSZ

S daňovým přiznáním podávají živnostníci i přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ. Tyto chyby se stále opakují. Problémy dělají mimo jiné úhrny zaplacených záloh i počet měsíců.

Nepodaný přehled

Živnostníci, kteří nepodávají přiznání, musí také podat přehled. Přehledy musí podat každý podnikatel, který alespoň část roku vykonával samostatnou výdělečnou činnost. I podnikatel s nulovými příjmy tak musí přehled podat. S tím rozdílem, že se přehled podá jako tzv. „nulový“.

Špatně určený úhrn zaplacených záloh

Další častou chybou je výše úhrnu zaplacených záloh na pojistné. Dobrým podkladem pro správné vyplnění přehledu je tzv. inventura OSVČ, kterou ČSSZ začátkem roku živnostníkům odeslala. Nezapomeňte, že od loňska platí nová splatnost záloh.

Chybný počet měsíců výkonů činnosti

OSVČ dále často chybují při vyplňování počtu měsíců výkonu činnosti, jestliže ji nevykonávaly po celý rok, a také při rozdělování měsíců na hlavní a vedlejší, kdy za chybu je považován vyšší počet měsíců vedlejší činnosti, než eviduje OSSZ.

Chybný odečet celých měsíců

Další poměrně častou chybou je špatně provedený odečet celých měsíců, po které živnostníci pobírali
dávky peněžité pomoci v mateřství (PPM), nebo dávky za dočasnou pracovní neschopnost. 

Špatný variabilní symbol OSVČ

Poslední častou chybou je špatný variabilní symbol v přehledu u ČSSZ. Na rozdíl od zdravotní pojišťovny, je to u ČSSZ speciální číslo, které je přiděleno každému podnikateli při registraci.

Nečekaná kontrola z berňáku není nic neobvyklého, může dojít i na vás

Nečekaná kontrola potkala i malou podnikatelku Dagmar z Brna. Dagmar podniká delší dobu s galantérií, za svého času měla dalších 25 zaměstnanců a dva velké podniky. Bohužel onemocněla a rozhodla se nadále udržet jen jeden menší podnik. Proto vykázala jeden měsíc menší DPH než za minulý rok téhož měsíce. Reakce berňáku byla okamžitá.

Živnostnice nechápe, jak může návštěva úředníků na základě nižšího DPH po provozovnách chodit. Podle ní by stačilo, aby si podnikatel vzal na dva týdny dovolenou a rázem bude mít problémy s finanční správou.

Úředníci přiznávají, že šetření z důvodu poklesu tržeb jsou zcela běžné. Podnikatelé se prověřují, než jim je prokázána jakákoliv vina. Ke kontrole stačí opravdu malý pokles odvodu DPH. Nastává, ale i horší případ a to mimořádně nadměrný odpočet, to s kontrolou může počítat podnikatel stoprocentně. Kontrola může přijít z živnostenského úřadu, hygienické stanice nebo potravinářské inspekce.

Podpora rodinných firem ze strany státu, co se pro ně chystá nového?

Rodinné firmy tvoří páteř naší ekonomiky a proto je podpora ze strany státu velmi důležitá. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery připravilo komplexní podporu rodinných podniků, která spočívá jak ve zvýšení informovanosti, vzdělávání, organizace akcí, tak ve využití nových finančních nástrojů z dílny Českomoravské záruční a rozvojové banky. 

V březnu by mělo dojít k zavedení registrace rodinných firem. Tu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR nyní rozebíhá AMSP ČR. Firmy, které budou u AMSP ČR registrovány jako rodinné, by mohly čerpat z podpor pro tento typ firem.

„Rodinné firmy jako velmi účinný a zároveň velmi náročný způsob podnikání si zasluhují pozornost a podporu od orgánů místní i státní správy. Podpora vložená do českých rodinných firem zůstává v naší zemi,“ shrnuje Libor Musil autor projektu Rodinná firma, který se snaží intenzivně podporovat rodinné podnikání. Podpora ve formě školeních, kulatých stolů a spolupráce s univerzitní platformou a spoustu dalšího. Autoři projektu se snaží motivovat k zakládání nových českých firem a motivovat zejména novou generaci nástupníků rodinných firem.

Podnikatelů přibývá. Minulý rok přibylo nejvíce podnikatelů za 6 let

Podnikání loni ukončilo 45 tisíc lidí a dalších 35 tisíc podnikatelů bylo vymazáno z Registru ekonomických subjektů. Celkem tedy bylo v České republice zrušeno 80 tisíc podnikatelských oprávnění pro fyzické osoby. Data uvedla společnost CRIF.

Počet podnikatelů, kteří každý rok roste, je od roku 2014 velmi stabilní. V těchto letech začalo každý rok podnikat mezi 57 a 60 tisíci fyzickými osobami. Statistiky ukázaly, že vzniklo nejvíce podnikatelů za 6 let. „Trochu jinou situaci jsme ale zaznamenali u počtu lidí, kteří se svým podnikáním končili. Podle našich odhadů skončilo loni se svým podnikáním o čtyři tisíce lidí méně, než bylo obvyklé v několika minulých letech,“ dodává Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že v uplynulých letech končilo kolem 48–50 tisíc podnikatelů ročně.

Podnikatelé nejčastěji končili v obchodu

Nejvíce lidí ukončilo své podnikání v obchodu (13522), ve zpracovatelském průmyslu (5818) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (5681).

Nejvíce podnikatelů tak přibylo ve zpracovatelském průmyslu (2846), v profesních, vědeckých a technických činnostech (1909) a v informačních a komunikačních činnostech (1902). Počet podnikatelů se naopak snížil v obchodu, a to o 7809, a v ubytování a stravování, kde ubylo 453 podnikatelů.